Tag Archives: dont pannic

Don’t pannic,Eric!!

www.433888.com醒了,一身的汗水,我在拉萨中学的门前,流泪的双眼,陌生的语言,泣不成声,然后我醒了,dont panic,eric.

——————————————————————————————-

是否我自己该醒醒? not know yet…我都不敢告诉自己不要怕,孩子

——————————————————————————————-

写这么抽的字,我自己都想给自己两拳,但是我写不出东西了,嘿嘿

———————————————————————————————

起床吧,昨天吃队长做的东西